Sao Chổi Bạc

900.000

Danh Mục Sản Phẩm Tag:

Chất liệu:
Nhựa Cao cấp Que dò inox

Công dụng:
Gạch trên 6 vùng phản chiếu hệ Bạch Huyết trên mặt, tăng cường sức khỏe, phòng và hỗ trợ điều trị trên 60 bệnh chứng.
+ Sao chổi Diện Chẩn chính hãng bọc bạc đầu to tăng cao hiệu quả khi gạch 6 vùng. Bạc có tính năng giải độc, giải cảm, làm ấm người nhanh.