Sao Chổi

160.000

Danh Mục Sản Phẩm

Chất liệu:
Nhựa Cao cấp Que dò inox

Công dụng:
Gạch trên 6 vùng phản chiếu hệ Bạch Huyết trên mặt, tăng cường sức khỏe, phòng và hỗ trợ điều trị trên 60 bệnh chứng.