Dò Ngón Tay và Ngón Chân

120.000

Danh Mục Sản Phẩm

Chất liệu: Nhựa Cao cấp Que dò inox

Công dụng: Dò và ấn các sinh huyệt trên ngón tay, ngón chân để trị nhiều bệnh và chứng theo nguyên tắc Đóng ứng.