Dò Hai Đầu Mini

110.000

Danh Mục Sản Phẩm

Cất liệu: Nhựa Cao cấp Que dò inox

Công dụng: Cầy dò Diện Chẩn Cào khắp vùng mặt hoặc dùng trong đồ hình 6 vùng phản chiếu – Đặc biệt dùng để hạ huyết áp.