Bút Rung Huyệt

550.000

Danh Mục Sản Phẩm

Công dụng: Dùng để Day sau khi tìm được huyệt (theo phác đồ điều trị) hay điểm đau (sinh huyệt). Sau đó ta dùng bút rung kích thích vào huyệt vừa tìm. Bút tạo ra một lượng kích thích đồng đều giúp mang lại hiệu quả tốt hơn cho thủ pháp Day. Lưu ý: mỗi một huyệt ta dùng không quá 20 giây.