Bộ Số 2

1,280.000

Danh Mục Sản Phẩm

Để tiết kiệm và sử dụng đúng nhu cầu cần thiết người dùng nên chọn mua theo từng bộ dụng cụ. Bộ số 2 là bộ dụng cụ cần thiết, cho những yêu cầu chăm sóc sức khỏe tại gia đình. Người dùng nên bắt đầu từ những dụng cụ phù hợp với hiểu biết cá nhân. Mặc dù có rất nhiều dụng cụ Diện Chẩn nhưng chúng tôi chỉ giới thiệu cho người dùng những dụng cụ căn bản nhất.

Bộ Số 2:
1/ Dò day
2/ Cầu + đinh
3/ Chày day huyệt lớn
4/ Cào lớn
5/ Búa nhỏ
6/ Búa lớn
7/ Cầu gai đôi lớn