Bộ Số 1

800.000

Danh Mục Sản Phẩm

Để tiết kiệm và sử dụng đúng nhu cầu cần thiết người dùng nên chọn mua theo từng bộ dụng cụ. Bộ số 1, là bộ dụng cụ căn bản cần phải có sau đó ta có thể mở rộng sang các bộ dụng cụ khác, cho những yêu cầu chăm sóc sức khỏe tại gia đình.

Bộ Số 1:
1/Dò lăn đồng
2/Cào lớn
3/Búa Lớn
4/Cầu gai đôi lớn