MỞ LỚP DIỆN CHẨN THỰC HÀNH

MỞ LỚP DIỆN CHẨN THỰC HÀNH

Ngày đăng 20/04/2018
MỞ LỚP DIỆN CHẨN THỰC HÀNH 
do 4 Giảng Viên là con trai và con rể của GSTS BÙI QUỐC CHÂU (BÙI MINH TÂM. BÙI MINH TRÍ. BÙI MINH LUÂN. LÝ VĂN KIỆT)