THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC DIỆN CHẨN CĂN BẢN TẠI VŨNG TÀU

THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC DIỆN CHẨN CĂN BẢN TẠI VŨNG TÀU

Ngày đăng 20/04/2018
❖ Thời gian học: 4 ngày/ 8 buổi/ 24 giờ (Thứ 7+ Chủ nhật trong 2 tuần liên tiếp trong tháng 1/2017)
Sáng: 8h-11h; Chiều: 2h-5h.
❖ Địa điểm: Vũng Tàu (sẽ được thông báo đến từng học viên sau).