MỞ LỚP DIỆN CHẨN THỰC HÀNH

MỞ LỚP DIỆN CHẨN THỰC HÀNH

Ngày đăng 20/04/2018
MỞ LỚP DIỆN CHẨN THỰC HÀNH 
do 4 Giảng Viên là con trai và con rể của GSTS BÙI QUỐC CHÂU (BÙI MINH TÂM. BÙI MINH TRÍ. BÙI MINH LUÂN. LÝ VĂN KIỆT)
THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC DIỆN CHẨN CĂN BẢN TẠI VŨNG TÀU

THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC DIỆN CHẨN CĂN BẢN TẠI VŨNG TÀU

Ngày đăng 20/04/2018
❖ Thời gian học: 4 ngày/ 8 buổi/ 24 giờ (Thứ 7+ Chủ nhật trong 2 tuần liên tiếp trong tháng 1/2017)
Sáng: 8h-11h; Chiều: 2h-5h.
❖ Địa điểm: Vũng Tàu (sẽ được thông báo đến từng học viên sau).